Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pre všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, pripravujeme dodatočné duchovné cvičenia v dňoch od 4. do 6. septembra. Tentokrát sa uskutočnia v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch pri Svätyni Božieho milosrdenstva. Exercície na tému duchovného detstva bude viesť o. Artur Ciepielski a sr. M. Antoniana Štullerová KMBM.

Prihlasovanie otvárame 1. augusta.


Prežívajte svoj život ako dieťa, buďte vždy plná dôvery, jednoduchosti a pokory, so všetkým spokojná, zo všetkého šťastná. Tam, kde sa druhé duše boja, prechádzajte pokojne vďaka jednoduchosti a pokore (Den. 55).Späť na začiatok