Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Poslednýkrát vás pozývame k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva v rámci našej modlitebnej akcie K verzus K. Počas 12 týždňov sme duchovne bojovali za 84 štátov sveta - počnúc od tých najviac postihnutých pandémiou. Posledný týždeň pred prázdninami budeme prosiť za tieto štáty:

 

Pondelok - NIKARAGUA

Utorok - LIBANON

Streda - ALBÁNSKO

Štvrtok - ZAMBIA

Piatok - GUINEA

Sobota - PARAGUAJ

Nedeľa - MADAGASKAR


 

Späť na začiatok