Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Avizujeme vám, že pripravujeme druhé, opravené vydanie populárneho modlitebníka Boh bohatý na milosrdenstvo. Modlitebník, ktorý zvlášť odporúčame všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva, obsahuje adorácie, litánie, krížové cesty, modlitby zvelebenia, ružencové rozjímania atď. venované tejto najväčšej Božej vlastnosti. Kniha by mala byť v predaji v októbri.
Späť na začiatok