Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vám chceme ponúknuť prednášky o Eucharistii z duchovných cvičení, ktoré sa konali online v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch. Jednotlivé prednášky pre vás pripravili sestry Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva zo združenia Faustínum.


1. Prednáška – Obeta

2. Prednáška – Prítomnosť

3. Prednáška – Prejav Božieho milosrdenstva

 


Späť na začiatok