Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Tri milióny aktívne chorých, z toho 54 000 v kritickom stave; skoro tri milióny uzdravených, ale až 370 000 mŕtvych - VERZUS - Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť,ak to bude v zhode s mojou vôľou. Keď sa modlíš túto korunku, približuješ ľudstvo ku mne. Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti. S dôverou v Ježišove prisľúbenia vás pozývame k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva za tieto štáty:


Pondelok - BOSNA A HERCEGOVINA
Utorok - GABON
Streda - SALVÁDOR
Štvrtok - CHORVÁTSKO
Piatok - MACEDÓNSKO
Sobota - KUBA
Nedeľa - ESTÓNSKO


Späť na začiatok