Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Milosrdenstvo Božie, sprevádzajúce nás po celý život.

Milosrdenstvo Božie, obklopujúce nás zvlášť v hodine smrti.

Milosrdenstvo Božie, ktoré nám dávaš večný život.

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každej chvíli života.

 

Milosrdenstvo Božie, privádzajúce do úžasu anjelov a nepochopiteľné pre svätých.

Milosrdenstvo Božie, pozdvihujúce nás zo všetkej biedy.

Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti.

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k bytiu.

Milosrdenstvo Božie, ktoré zahŕňaš všetky diela svojich rúk.

Milosrdenstvo Božie, korunujúce všetko, čo je a čo bude jestvovať.


Ó, nepochopiteľné a nepreniknuteľné Božie milosrdenstvo, kto ťa môže dostatočne zvelebovať a oslavovať, najväčšia vlastnosť všemohúceho Boha, ty si sladkou nádejou pre hriešneho človeka. Hviezdy, zem a more, pripojte sa ku mne a spoločne chválospevom oslavujme nepochopiteľné Božie milosrdenstvo.Späť na začiatok