Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Posledný júnový víkend sme pre všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva pripravovali duchovné cvičenia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci. Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa ich však musíme odvolať. Dodatočne však plánujeme ďalší termín exercícií na začiatku septembra.

 


Späť na začiatok