Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pri príležitosti 115. výročia narodenín sv. sestry Faustíny Kowalskej pre vás pripravujeme dlho očakávanú knihu Spomienky na sv. sestru Faustínu. Kniha obsahuje 96 spomienok, počnúc od najbližšej rodiny, cez spovedníkov, rehoľných predstavených, spolusestier až po chovanice. Ponúka pestrý a veľmi zaujímavý pohľad na obyčajnú rehoľnicu s neobyčajným životom. Spomienky zozbierala v povojnových rokoch sr. Bernarda Wilczek KMBM a do roku 2011 sa nachádzali len v archíve našej rehole. Kniha by mala byť v predaji najneskôr v septembri.

 


Späť na začiatok