Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od pondelka Vás už po siedmykrát pozývame k spoločnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva, s ktorou duchovne bojujeme proti pandémii koronavírusu na celom svete. V 6. veľkonočnom týždni sa budeme modliť za tieto štáty:

 

Pondelok - NIGÉRIA
Utorok - OMÁN
Streda - ARMÉNSKO
Štvrtok - LUXEMBURSKO
Piatok - BOLÍVIA
Sobota - MAĎARSKO
Nedeľa - IRAK


Späť na začiatok