Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Modlitba svätého ruženca patrí ku každodenným praktikám veľkého počtu kresťanov, lebo účinne pomáha zúčastňovať sa na živote Ježiša a jeho Matky, Panny Márie. Rozvíja našu vieru, umocňuje nádej a zapaľuje v duši oheň lásky k Bohu a k ľuďom. Rozjímanie nad radostnými, bolestnými, slávnostnými tajomstvami a tajomstvami svetla nám umožňuje nanovo prežívať dôležité udalosti našej spásy...

Pripravujeme pre vás publikáciu Ruženec s Ježišom, Máriou a sv. Faustínou, v ktorej ponúkame rozjímania nad ružencovými tajomstvami podľa slov Ježiša, Márie a sv. sestry Faustíny, tak ako ich zaznamenala vo svojom Denníčku.

 


Späť na začiatok