Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Štatistiky koronavírusu sa zdajú byť neúprosné: ponad 4 milióny chorých, ponad 280 tisíc mŕtvych a len jeden a pol milióna uzdravených... Aké by boli štatistiky korunky Božieho milosrdenstva? Koľko ľudí na svete sa ju modlí, koľko vďaka nej získalo nádej? Koľkí zostali duchovne uzdravení? Aj tento piaty veľkonočný týždeň vás pozývame do nášho duchovného boja K verzus K.

Pondelok - MAROKO

Utorok - FÍNSKO

Streda - ARGENTÍNA

Štvrtok - ALŽÍRSKO

Piatok - KAZACHSTAN

Sobota - MOLDAVSKO

Nedeľa - GHANASpäť na začiatok