Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V stredu 6. mája otvorili proces blahorečenia rodičov Karola Wojtylu - sv. Jána Pavla II. Dalo by sa povedať, že Ján Pavol II. bol hlboko presvedčený, že jeho rodičia, ako aj jeho brat Edmund, žili ako svätci, povedal kardinál Stanisław Dziwisz krátko pred otvorením procesu blahorečenia rodičov poľského pápeža - Emílie Wojtyłovej, rod. Kaczorowskej (1884-1929) a Karola Wojtyłu (1879-1941).

Na diecéznej úrovni bude tento proces slávnostne otvorený v rodisku poľského pápeža - vo Wadoviciach, desať dní pred stým výročím narodenia budúceho pápeža. Hlavným sudcom cirkevného súdu bude krakovský arcibiskup Mons. Marek Jędraszewski.

 


Späť na začiatok