Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Štvrtý veľkonočný týždeň sa nesie v znamení Dobrého pastiera, ktorý volá svoje ovce po mene a vyvádza ich a ktorý prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie (por. Jn 10). S dôverou v srdci pokračujme  v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva v boji proti pandémii koronavírusu.

 

Pondelok - DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

Utorok - KOLUMBIA

Streda - PANAMA

Štvrtok - AUSTRÁLIA

Piatok - JUŽNÁ AFRIKA

Sobota - MALAJZIA

Nedeľa - EGYPTSpäť na začiatok