Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Chceme upriamiť vašu pozornosť na duchovnú iniciatívu, ktorú nám na máj ponúkajú sestry zo združenia Faustínum v Krakove.

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok. Ide o 30-dňovú prípravu odovzdania sa milosrdnému Bohu cez Máriu.

Sestry na webe www.faustinum.pl/sk ponúkajú spôsob, ako sa cez Máriu odovzdať Bohu. Mária je našou Matkou, miluje nás a chce nám pomáhať. Chce nás sprevádzať na tejto ceste. Chce nás odovzdávať Bohu.

Viac na: https://www.youtube.com/watch?v=RmJ9qWoBVGM

 


Späť na začiatok