Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Sestry zo združenia Faustínum v Krakove vás na svojej webstránke www.faustinum.pl/sk pozvali k zaspomínaniu si na to, ako ste pred 20 rokmi prežili svätorečenie sr. Faustíny a k vzájomnému zdieľaniu.

Svedectvá, nielen zo Slovenska, nájdete na:

https://www.faustinum.pl/sk/20-vyrocie-kanonizacie-sv-sestry-faustiny/Späť na začiatok