Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!S dôverou v srdci a s modlitbou na perách pokračujeme v duchovnom boji K verzus K - korunka verzus koronavírus. Nech nás skoro tri milióny chorých v 177 krajinách sveta povzbudzujú k dôveryplnšej a vrúcnejšej modlitbe... 

Robím sa sám závislým od tvojej dôvery. Ak tvoja dôvera bude veľká, moja štedrosť bude bezhraničná.


Pondelok - BIELORUSKO

Utorok - INDONÉZIA

Streda - DÁNSKO

Štvrtok - UKRAJINA

Piatok - NÓRSKO

Sobota - FILIPÍNY

Nedeľa - ČECHYSpäť na začiatok