Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Do svojich 15 rokov žila Maureen Diganová normálny zdravý život. Potom ju náhle postihla veľmi vážna, pomalá choroba končiaca smrťou, zvaná Lymfedém dolných končatín. Je to choroba, na ktorú nemajú lieky veľký vplyv a ktorá sa nezmierňuje. V priebehu nasledujúcich 10 rokov, Maureen podstúpila desiatky operácií a bola dlho väznená v nemocnici. Priatelia a príbuzní jej odporučili, aby sa modlila a dôverovala Bohu. Maureen však v prvom rade nemohla pochopiť, prečo Boh na ňu dopustil takú chorobu a úplne stratila vieru v Boha. Napokon, zhoršenie jej zdravotného stavu, si vyžiadalo amputáciu jej nohy. Neskôr lekári odporučili amputovať aj jej druhú nohu. Raz večer, keď bola Maureen v nemocnici, jej manžel pozeral film o Božom milosrdenstve. Vtedy začal byť presvedčený o sile vyliečenia na príhovor svätej Faustíny. Bob presvedčil Maureen a lekárov, aby mohla ísť do svätyne sv. Faustíny v Poľsku. Pricestovali do Poľska 23.marca 1981 a Maureen išla na spoveď, prvý raz odvtedy ako bola malé dievča. Keď prišla do chrámu, cynicky poznamenala: Dobre, Faustína, prišla som sem z ďaleka, teraz niečo urob… Na čo dostala odpoveď: Ak ma žiadaš o pomoc, dám ti ju.Zrazu Maureen pocítila veľký pokoj a teplo vo svojom tele. Zdalo sa jej, že všetka bolesť z jej tela vyteká von a jej opuchnutá noha, ktorá bola po amputácii kratšia, dorástla do svojej normálnej dĺžky. Keď sa vrátila do USA, bola vyšetrená a prehliadnutá piatimi nezávislými lekármi, ktorí dospeli k rovnakému záveru, že bola úplne uzdravená. Nebolo žiadne medicínske vysvetlenie pre náhle uzdravenie z nevyliečiteľnej choroby. Nazbierané dokumenty o tomto zázraku boli preskúmané v spolupráci piatich lekárov vymenovaných Cirkevnou kongregáciou pre záležitosti svätých, ďalej boli odovzdané na preverenie tímu teológov a nakoniec tímu kardinálov a biskupov. Vyliečenie bolo odsúhlasené všetkými ako zázrak. Tento zázrak bol použitý počas beatifikácie sestry Faustíny 18.apríla 1993, kedy bola vyhlásená za  blahoslavenú.

 

  • Mauren-Digan-uzdrowiona-przez-wstawiennictwo-Siostry-Faustyny

Späť na začiatok