Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V Nedeľu Božieho milosrdenstva 19. apríla bude Sv. Otec František sláviť sv. omšu o 11.00 hod. v Kostole Santo Spirito in Sassia neďaleko Vatikánu. Pri tomto chráme sa nachádza prvé Centrum duchovnosti Božieho milosrdenstva v Taliansku a aj náš prvý zahraničný kláštor. Viac na webstránke: www.divinamisericordia.it.

 


Späť na začiatok