Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva, zvlášť v rodinnej domácej cirkvi prinášame text slávnostnej modlitby v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. spojenej s korunkou na Nedeľu Božieho milosrdenstva 19. apríla. Text schválil Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Toto rozjímanie zaznie aj v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
 Plný text modlitby v hodine milosrdenstva:

Späť na začiatok