Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pokoj vám, ja som to! Aleluja!

Vstal som z mŕtvych a som stále s tebou!


Dovoľme, nech nás táto hlboká pravda našej viery celkom prenikne a naplní pokojom, ktorý svet dať nemôže.

S novým úžasom nad zázrakom prázdneho hrobu a nápaditosťou  nášho Boha bohatého na milosrdenstvo,

s modlitbou a želaním požehnaných veľkonočných sviatkov


Vaše sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva
Späť na začiatok