Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Sobota. Neplač, už netrpím. Za vernosť, s akou si ma sprevádzala v utrpení i v smrti, tvoja smrť bude slávnostná a v tejto poslednej hodine budem pri tebe. Milovaná perla môjho srdca, vidím, že tvoja láska je čistejšia ako láska anjelov, preto čistejšia, lebo bojuješ. Kvôli tebe žehnám svet. Vidím úsilie, na ktoré sa pre mňa podujímaš, a ono nadchýna moje srdce. Po týchto slovách som už neplakala, ale ďakovala som nebeskému Otcovi za to, že nám poslal svojho Syna, i za dielo vykúpenia ľudstva (Den. 1066). 

Naša vernosť, odvaha, láska, ktorá bojuje, nám dávajú silu voči všetkým vírusom, ktoré by chceli zničiť našu dušu na veky. Nebojme sa preto toho vírusu, ktorý zabíja len telo... Život sa nám neodníma, iba mení – v Ježišovom živote bolo po troch dňoch všetko inak. Ako dlho bude trvať naša temnota hrozby koronavírusu, nevieme. Ale vieme, že smrť nemá posledné slovo. Posledné slovo má Láska (s veľkým L).Späť na začiatok