Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Vo Veľkom týždni máme jedinečnú možnosť odpovedať na ponad miliónový útok koronavírusu našou ponad miliónovou modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Veď ak Pán je za nás, tak kto proti nám?

V týchto výnimočných dňoch sa budeme modliť za tieto štáty:

Pondelok - IRÁN

Utorok - TURECKO

Streda - ŠVAJČIARSKO

Štvrtok - BELGICKO

Piatok - HOLANDSKO

Sobota - KANADA

Nedeľa - RAKÚSKO
Späť na začiatok