Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pondelok vo Veľkom týždni. Prosila som Pána, aby mi dovolil mať účasť na jeho bolestnom umučení, aby som dušou i telom pocítila jeho bolestné umučenie v takej miere, v akej je to pre stvorenie možné, aby som mohla pocítiť celú jeho horkosť, nakoľko je to možné. Pán mi povedal, že mi udelí túto zvláštnu milosť vo štvrtok po svätom prijímaní (Den. 1034).

Ježiš je nespravodlivo odsúdený na samotu, utrpenie a smrť. Koronavírus nás odsúdil na to isté: izoláciu, osamelosť, bolesť. Sila vírusu nám pripomína našu krehkosť...

Takto máme aj my účasť na Ježišovom bolestnom umučení. Neváhajme mu preto obetovať každé nepohodlie, únavu, ponorkovú chorobu, ustarostenosť, osamelosť, strach...

 


Späť na začiatok