Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!7. † Dnes túžim čo najužšie sa zjednotiť s Ježišom vo svätom prijímaní skrze lásku. Tak vrúcne túžim po Bohu, že mám pocit, že sa nedočkám chvíle, v ktorej mi kňaz podá sväté prijímanie. Moja duša takmer omdlieva od túžby po Bohu. Keď som ho prijala do srdca, roztrhol sa závoj viery. Uvidela som Ježiša, ktorý mi povedal: – Dcéra moja, tvoja láska je mi náhradou za ľahostajnosť mnohých duší. Po týchto slovách som zostala sama, ale celý deň som vynahradzovala Pánovi za ľahostajnosť duší (Den. 1815 a 1816).Späť na začiatok