Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Ďakujme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do nášho spoločného duchovného boja K verzus K - modlitba korunky verzus koronavírus. Prinášame vám rozpis krajín podľa počtu nakazených, za ktoré sa budeme modliť v nasledujúcich dňoch:


UTOROK - Taliansko
STREDA - Čína
ŠTVRTOK - Španielsko
PIATOK - Nemecko
SOBOTA - Francúzsko
NEDEĽA - Veľká Británia
 

Späť na začiatok