Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!K verzus K – Korunka verzus Koronavírus. Neviditeľná zbraň proti neviditeľnému nepriateľovi. Pozývame vás k duchovnému boju a ku každodennému modlitebnému útoku.

Ako čítame v Denníčku sv. Faustíny, Pán nám dal veľké prisľúbenia spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva: Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť (Den. 1541),  (...) ak to bude v zhode s mojou vôľou (Den. 1731). Keď sa modlíš túto korunku, približuješ ľudstvo ku mne (Den. 929). Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti (Den. 754).

Na druhej strane tu okrem veľkých Ježišových prisľúbení máme, žiaľ, aj „veľké prisľúbenia“ koronavírusu: každý deň asi 80 000 nových chorých, denne okolo 3000 mŕtvych, nespočetné množstvo starších ľudí odsúdených na smrť, nehovoriac o počte vyčerpaných a unavených lekárov a zdravotníckych pracovníkov...

Ako povedal pápež František: Modlitba a tichá služba – toto sú naše víťazné zbrane.

Preto vás pozývame k dôveryplnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva spojenej so skutkami milosrdenstva. Každý deň za iný štát, počínajúc od tých, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou.
Späť na začiatok