Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať. Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí, lebo Pán bude tvojou dôverou a chrániť bude tvoju nohu pred slučkou. Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť (Prís 3, 24-27).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Vnútorný pokoj, ktorý máš, je milosťou. Cítila som sa šťastná a zvláštne pokojná. Skutočne, aby sa v jednej chvíli navrátil taký hlboký pokoj, to môže urobiť len Ježiš, on – najvyšší Pán.

Po každom rozhovore s Pánom je moja duša zvláštne posilnená. Akýsi hlboký pokoj vládne v mojej duši a dodáva mi takú odvahu, že sa nebojím ničoho na svete. Obávam sa len jednej veci, aby som nezarmútila Ježiša.

Nič neruší môj hlboký pokoj. Jedným okom hľadím do priepasti svojej úbohosti a druhým okom do priepasti tvojho milosrdenstva.

 


Späť na začiatok