Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať! 2. † Dnes je moja príprava na Ježišov príchod krátka, ale naplnená mocnou láskou. Preniká ma Božia prítomnosť a zapaľuje moju lásku k nemu. Je to bez slov, len vo vnútornom pochopení. Skrze lásku toniem celá v Bohu. Pán sa približuje k príbytku môjho srdca. Po prijímaní som ešte natoľko prítomná, že dokážem prejsť k svojmu kľačadlu. V tej istej chvíli sa moja duša celkom ponára do Boha a neviem, čo sa okolo mňa deje. Boh mi dáva vnútorné poznanie svojej božskej podstaty. Tieto chvíle sú krátke, ale prenikavé. Duša vychádza z kaplnky hlboko sústredená a nie je ľahké ju rozptýliť. Vtedy sa dotýkam zeme akoby jednou nohou. Nijaká obeta počas dňa nie je ani namáhavá, ani ťažká. Každá okolnosť vyvoláva nový úkon lásky (Den. 1807).

 


Späť na začiatok