Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Najslávnostnejšou chvíľou v mojom živote je chvíľa, keď pristupujem k svätému prijímaniu. Po každom svätom prijímaní túžim a za každé sväté prijímanie ďakujem Najsvätejšej Trojici. Keby anjeli mohli závidieť, tak by nám závideli dve veci: prvú – sväté prijímanie a druhú – utrpenie (Den. 1804).

Šiesty zošit Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej, ktorý má názov: Moja príprava na sväté prijímanie, ponúka krátke rozjímania a modlitby našej svätice vhodné ako prípravu na duchovné sv. prijímanie. Jej modlitby, ktoré vyplývajú z blízkeho vzťahu s Ježišom, nás môžu naučiť ako denne prijímať sväté prijímanie v jednoduchosti a úprimnosti srdca.

 

1. Dnes sa pripravujem na tvoj príchod ako nevesta na príchod svojho ženícha. Veľký je Pán, ten môj ženích. Nebesia ho nemôžu obsiahnuť. Serafíni, ktorí stoja pri ňom najbližšie, si zakrývajú svoju tvár a ustavične opakujú: „Svätý, svätý, svätý.” Ten veľký Pán je mojím ženíchom. Jemu spievajú chóry, pred ním padajú tróny, pred jeho jasom hasne slnko. A predsa, ten veľký pán je mojím ženíchom. Srdce moje, nezamýšľaj sa hlboko nad tým, ako ho zvelebujú druhí, lebo nemáš na to čas, už prichádza a už je vo dverách (Den. 1805).Späť na začiatok