Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše. Keď budeš v biede a keď sa ti na konci časov vyplnia všetky tieto veci, vrátiš sa k Pánovi, svojmu Bohu, a budeš počúvať jeho hlas. Lebo Pán, tvoj Boh, je milosrdný Boh; neopustí ťa a nezahubí, a nezabudne na zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom (Dt 4, 29-31).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Pozorujem, že čím väčšie utrpenie, tým väčšmi sa pripodobňujem Ježišovi, to je najistejšia cesta. Keby iná cesta bola lepšia, Ježiš by mi ju ukázal. Utrpenia ma vôbec neoberajú o pokoj. Na druhej strane, hoci mám v duši hlboký pokoj, on mi nezmenšuje utrpenia, ktoré prežívam. Aj keď mám neraz tvár sklonenú k zemi a tečú mi slzy, moja duša sa v takýchto okamihoch opája hlbokým pokojom a šťastím...

Dieťa moje, nech ťa nič nedesí ani nemýli, zachovaj hlboký pokoj. Všetko je v mojich rukách.

Keď som vošla do svojej izby, ponorila som sa do ďakovnej modlitby za všetko, čo mi Pán zosielal po celý život, a odovzdala som sa celkom do jeho najsvätejšej vôle. Hlboká radosť a pokoj naplnili moju dušu. Cítila som taký hlboký pokoj, že keby v tej chvíli prišla smrť, nepovedala by som jej – počkaj, lebo musím ešte niečo zariadiť. Nie, ale s radosťou by som ju privítala, lebo som pripravená na stretnutie s Pánom.Späť na začiatok