Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum už má svoju oficiálnu stránku aj v slovenčine. Stačí vojsť na web: www.faustinum.pl a kliknúť na slovenskú vlajku. Webová stránka je vedená v poľštine, angličtine, španielčine, taliančine a francúzštine. Nájdete na nej tiež krátke zamyslenia na každý týždeň tohtoročného pôstneho obdobia.

 


Späť na začiatok