Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Krakovský arcibiskup metropolita Mons. Marek Jędraszewski oznámil rozhodnutie o otvorení procesu blahorečenia Karola Wojtyłu a jeho manželky Emílie, rodenej Kaczorowskej, rodičov sv. Jána Pavla II. Poľský biskupský zbor odsúhlasil iniciovanie blahorečenia na plenárnom zhromaždení v októbri minulého roka. Ako prvý krok požiadal Svätú stolicu o povolenie otvorenia procesu. Z Kongregácie pre kauzy svätých už prišla kladná odpoveď.

Tento proces nebude jednoduchý, pretože sa preriedil počet očitých svedkov, avšak môžeme už povedať, že zozbieraná dokumentácia, najmä čo sa týka Karola Wojtyłu, je veľmi rozsiahla, povedal otec Andrzej Scąber, poľský delegát pre kanonizáciu.

 


Späť na začiatok