Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Kvôli šíriacej sa pandémii koronavírusu na Slovensku sme aj my zrušili plánované duchovné cvičenia, formačné stretnutia združenia Faustínum a duchovné obnovy vo farnostiach. Prežívame neobyčajné pôstne obdobie podľa slov Pána Ježiša: No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom sa budú postiť (Mt 9,15). Tieto dni pôstu nadišli... Avšak cieľom nie je pôst, cieľom je Ženích uprostred nás.

V súvislosti s tým, pripravujme pre vás duchovné cvičenia v súkromí vášho domova.

Od 4. pôstnej nedele 22. marca, zvanej nedeľou radosti, nádeje a povzbudenia, vám na našej webstránke prinesieme počas 7 dní cyklus krátkych prednášok s otázkami na zamyslenie a citátmi. Veríme, že poslúžia k premene srdca a zmene nášho vzťahu k Bohu a blížnym.Späť na začiatok