Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od decembra sa svetom šíri nový mor koronavírusu.

Od januára čítame, že požiare v Austrálii sú najhoršie za posledných 10 rokov.

Vo februári sa dozvedáme, že približne 360 miliárd kobyliek devastuje východnú Afriku.

Ak uzavriem nebesá, že nebude dažďa, alebo ak prikážem kobylkám, aby vyžrali zem, alebo pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím (2 Krn 7, 13-14).

Prosme spoločne: Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!Späť na začiatok