Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Rozhodnutie zakázať verejné slávenie bohoslužieb vyvolalo rozličné reakcie na celom Slovensku. Biskupi Slovenska, ktorí prijali toto rozhodnutie s veľkou bolesťou, pozvali všetkých k modlitbám. Zároveň vznikajú rozličné spontánne iniciatívy kňazov, rehoľníkov i laikov, ktoré pozývajú k modlitbám. K týmto iniciatívam sa pridávame aj my a pozývame k neustálej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.


(...) predsavzala som si, že sa budem modliť tú korunku tak dlho, kým Boh nezošle dážď. K večeru sa nebo pokrylo mrakmi a na zem padal hustý dážď. Tú modlitbu som sa modlila nepretržite tri hodiny. Pán mi dal poznať, že touto modlitbu možno vyprosiť všetko (Den. 1128).Späť na začiatok