Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V súlade s opatreniami štátu a odporúčaniami KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu na Slovensku sme nútené zrušiť plánované duchovné cvičenia v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove v termíne od 13. do 15. marca. Ďakujeme za pochopenie!Späť na začiatok