Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Všetkým dobrovoľníkom združenia Faustínum, ktorí uvažujú o členstve, oznamujeme, že na sobotu 30. mája  pripravujeme obrady prijatia nových členov do združenia. Slávnosť sa uskutoční vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP. Tento rok bude výnimočná aj tým, že počas obradov bude predsedníčka združenia s. Miriam Janiec KMBM z Krakova udeľovať čestné členstvo v združení Faustínum.

Svoju prosbu o členstvo spolu s dotazníkom a posudkami posielajte, prosíme, na adresu nášho kláštora v Košiciach.Späť na začiatok