Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Modlitba, pôst, almužna. Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia „pohltiť“ všetko, aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne srdce. Modliť sa, aby sme sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnosti nášho „ja“, aby sme priznali, že potrebujeme Pána a jeho milosrdenstvo. Dávať almužnu, aby sme dokázali zanechať pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať všetko pre seba samých v ilúzii, že si vieme zaistiť budúcnosť, ktorá nám nepatrí. (pápež František).

Existuje vôbec pôst, ktorý by sa páčil Bohu viac ako trpezlivé znášanie alebo konania istých vecí, ktoré sú nám často nepríjemné? Nehovoriac o stonaní, chorobách a mnohých ďalších trápeniach, ktoré sa z nášho biedneho života nedajú vylúčiť - koľkokrát máme príležitosť na umŕtvovanie, keď prijímame to, čo nás obťažuje a čo sa nám protiví? Dnes to môže byť práca, ktorá nás nudí, inokedy zase nesympatická osoba alebo poníženie, ktoré ťažko znášame. Keď sa svätý Pavol sťažoval, že nedokáže naplniť dobré úmysly, povedal: Lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie (Rim 7, 18). V tomto Pôstnom období to zmeňme! Urobme si 40-denný plán a uskutočňujme ho.

 Späť na začiatok