Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od piatka do nedele 14.-16. februára sme na moravskom pútnickom mieste na Velehrade po prvýkrát pripravili duchovné cvičenia pre ctiteľov Božieho milosrdenstva z Čiech a zo Slovenska. Exercícií sa zúčastnilo 35 osôb, prevažne členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Témou boli slová Pána Ježiša, ktoré vo svojom Denníčku zapísala sv. sestry Faustína: V každej duši konám dielo milosrdenstva. Duchovné cvičenia viedol o. Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová KMBM.


 


 • IMG_20200214_152734
 • IMG_20200214_173122
 • IMG_20200214_173150
 • IMG_20200215_064749
 • IMG_20200215_093606
 • IMG_20200215_102935
 • IMG_20200215_102959
 • IMG_20200215_110118
 • IMG_20200215_111906
 • IMG_20200215_160228
 • IMG_20200216_112447
 • IMG_20200216_112628
 • IMG_20200216_112741
 • IMG_20200216_115027
 • IMG_20200216_115052

Späť na začiatok