Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V nedeľu 23. februára budú naše sestry: sr. Jana Mária Krnáčová, sr. Alžbeta Mikušová a sr. Antoniana Štullerová v Aréne Poprad viesť modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva počas celoslovenskej akcie modlitby sv. ruženca za našu vlasť. Podujatie, ktoré je apolitické, sa koná pod záštitou o. arcibiskupa Jána Babjaka.


 

plagát


Späť na začiatok