Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od 21. do 22. februára sa v Kúpeľoch Nimnica v hoteli Balnea Grand uskutoční v poradí už piate stretnutie biskupov so zasvátenými a laikmi organizované KBS. Tohtoročná téma znie: Mládež - sebaprijatie - sebadarovanie. Našu kongregáciu zastúpia predstaviteľky z oboch našich kláštorov: sr. Jana Mária Krnáčová z Nižného Hrušova a sr. M. Antoniana Štullerová z Košíc.

 


Späť na začiatok