Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Naše sestry z komunity v Nižnom Hrušove Vás v pondelok 17. februára o 18.00 hod. pozývajú na kláštorný fašiangový večer. Hosťom večera bude každý, kto svojimi dobrotami a spomienkami na to, ako sa kedysi prežívali fašiangy, prispeje k príjemnej atmosfére. Všetci ste srdečne vítaní!Späť na začiatok