Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 8. februára si sr. M. Faustyna Olszewska KMBM, dlhoročná predstavená nášho prvého slovenského kláštora v Nižnom Hrušove, pripomenie 25. výročie prvých sľubov tzv. strieborné jubileum rehoľného života. Počas slávnostnej sv. omše o 10.00 hod. v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove si opätovne obnoví rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

 


Späť na začiatok