Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V novom roku 2020 bude naša kongregácia sláviť tieto výročia:


30. apríla - 20. výročie kanonizácie sestry Faustíny Kowalskej

1. augusta - 95 rokov od vstupu sr. Faustíny do našej rehole

25. a 27. augusta - 115. výročie narodenia a krstu sr. Faustíny

13. - 14. septembra - pred 85 rokmi Ježiš nadiktoval korunku Božieho milosrdenstva

15. septembra - 15 rokov nášho pôsobenia v kláštore v Nižnom HrušoveSpäť na začiatok