Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ako aj nových záujemcov, srdečne pozývame na novoročné formačné stretnutia. Už tradične si počas stretnutia budete môcť vylosovať svojho patróna na tento nový rok.


7. januára - Prešov - vedie vdp. Jozef Heske a sr. M. Ludmila


12. januára - Humenné - vedie vdp. Jozef Kozák a sr. M. Pavla

12. januára - Koprivnica - vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Benediktína

16. januára - Detva - vedie vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Alžbeta

19. januára - Košice-KVP - vedie vdp. Jozef Kacvinský a sr. M. Antoniana

23. januára - Nižný Hrušov - vedie vdp. Tomáš Muszka a sestry

26. januára - Bratislava-Petržalka - vedie vdp. Milan Puškar, sr. M. Alžbeta a sr. M. Antoniana

26. januára - Sabinov - vedie vdp. Imrich Lukáš a sr. M. Benediktína
 

Späť na začiatok