Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V novom roku 2020 sme pre všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva pripravili 5 turnusov duchovných cvičení: 

1. turnus: 14. – 16. február - Velehrad, Čechy (vdp. Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová)

2. turnus: 13. – 15. marec Krakov, Poľsko (vdp. Michal Mucha a sr. M. Benediktína Fečová)

3. turnus: 26. – 28. jún - Dolný Smokovec, Slovensko (vdp. Peter Sýkora a sr. M. Antoniana Štullerová)

4. turnus: 23. – 25. október - Krakov, Poľsko (o. Artur Ciepielski a sestra KMBM)

5. turnus: 04. – 06. december - Dolný Smokovec, Slovensko (vdp. Peter Sekereš a sestra KMBM)

 


Späť na začiatok