Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Vo štvrtok 12. decembra sa v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi uskutoční adventná duchovná obnova na tému: Milosrdné skutky v praxi. Obnovu vedie sr. M. Antoniana Štullerová KMBM.Späť na začiatok