Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na druhú adventú nedeľu 8. decembra bude sr. M. Pavla Stanovčáková a sr. M. Ludmila Matysková z hrušovskej komunity viesť duchovnú obnovu vo Farnosti sv. Františka z Assisi v Žalobíne. Na pozvanie vdp. farára Petra Vojtka sa veriacim prihovoria počas sv. omší o 8.00 hod. v Jasenovciach, o 9.15 v Žalobíne a o 10.30 hod. v Malej Domaši. Po sv. omšiach si veriaci budú môcť uctiť aj relikvie sv. sestry Faustíny. Program zakončí spoločná modlitba v hodine milosrdenstva vo farskom kostole a adorácia do 16.00 hod.

 


Späť na začiatok