Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Počas víkendu 23. - 24. novembra sa v Pavlovciach nad Uhom uskutoční 26. púť zrelosti, ktorej tohtoročná téma znie: Nerozmýšľaj,... preciťuj! Zúčastní sa jej aj sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z našej hrušovskej komunity, ktorá mladým pútnikom poslúži v tzv. službe ucha.

 


Späť na začiatok