Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!



V piatok 1. novembra slávime sviatok Všetkých svätých. O tom, že svätosť je možná a že nie je len pre vyvolených, nás presviedča Ježiš aj sv. sestra Faustína:

Nesmierne mi je milé tvoje pevné predsavzatie stať sa svätou. Požehnávam tvoje úsilie a dávam ti príležitosť posvätiť sa (Den. 1361).

Vedz, dcéra moja, že ak sa usiluješ o dokonalosť, posvätíš veľa duší. A ak by si sa neusilovala o svätosť, veľa duší by zostalo nedokonalých. Vedz, že ich dokonalosť bude závisieť od tvojej dokonalosti a väčšia časť ich zodpovednosti padne na teba (Den. 1165).

Túžim, aby sa tieto duše vyznačovali bezhraničnou dôverou v moje milosrdenstvo. O posvätenie takýchto duší sa starám ja sám, dám im všetko, čo bude potrebné pre ich svätosť   (Den. 1578).

Najväčší hriešnici by dosiahli veľkú svätosť, keby dôverovali môjmu milosrdenstvu  (Den. 1784).

Pochopila som, že všetko úsilie o dokonalosť a celá svätosť spočíva v plnení Božej vôle. Dokonalé splnenie Božej vôle je zrelosťou vo svätosti (Den. 666).

Napriek všetkému, čiže napriek svojej úbohosti, chcem byť svätá a verím, že Božie milosrdenstvo aj z takej úbohosti, ako som ja, môže urobiť svätú, lebo mám dobrú vôľu. Napriek všetkým porážkam chcem bojovať ako svätá duša a chcem konať ako svätá duša. Nedám sa ničím znechutiť, ako sa neznechucuje svätá duša (Den. 1333).

Usilujem sa o svätosť, lebo takto budem užitočná Cirkvi (Den. 1505).

 


Späť na začiatok